ODSEK ZA VARSTVO NARAVE

VABILO LJUBITELJEM NARAVE


Ljubiteljem narave z »lovsko« žilico ponuja Okrešelj vso pestrost pri opazovanju in fotografiranju sesalcev, ptičev, plazilcev itd. (le rib ne). Vse na Okrešlju videno:  Žuželke, vretenčarji, planinski močerad, gad (črne in temnorjave barve), belouška, martinček, slepič, zelenec, planinska kavka, krokar, mišar, divji petelin, ruševec, planinska kura – belka, planinski ščinkavec, žolna, sinica, palček, šmarnica, taščica, kalin, polh, veverica, podlasica, netopir, planinski zajec, srna, kozorog, gams, lisica . . .

 

ALPSKE RASTLINE


V okolju, ki ga oblikujejo živi in neživi dejavniki gorske narave, se rastline družijo v značilne rastlinske združbe, katerih vsaka se odlikuje po lastnem videzu, ekologiji in vrstni sestavi. Po videzu rastišča in združbe poenostavljeno razlikujemo zlasti rastlinstvo visokogorskih resav, travišč, snežnih dolinic, melišč in skalovja.

Wolfgang Lipperet in Tone Wraber

Za krnico Okrešlja trdimo, da na njej mladi botaniki najdejo skoraj vsako rastlinico, katere rastišče so Alpe. Na Okrešlju najbolj pogoste rastline:

Smreka, macesen, pritlikavi gorski bor, bukovo grmovje, brin, oskoruš, vrba, jelša, velesa, planinski nageljček, razne križnice, metuljnice, lepnice, smiljke, repnjaki, kamnokreči, prstniki, lakotnice (rumeno cvetoča Bertolonijeva lakotnica, samo še tukaj in na Skuti ter Grintovcu), planinski mak, madronščica, sleč, modri svišč, lepi čeveljc, panonski svišč, progasti volčin, planika, avrikelj, Wulfenova trobentica, Traufellnerjeva zlatica, dvocvetna vijolica, Zoisova zvončnica, pogačica, Froelichov svišč, alpsko medvedovo grozdičje, pritlikava vrba . .

ALPSKE ŽIVALI


Ali bomo alpske živali v bodoče opazovali v naravi ali pa samo v živalskih vrtovih, je odvisno samo od nas. Vsakdo naj po svojih močeh prispeva, da bodo življenjski prostori alpskih živali, kjer bodo lahko živele primerno življenje in se nemoteno razmnoževale, obvarovani.

Rudolf Hofer