ORGANI DRUŠTVA

UPRAVNI ODBOR:

Novi TRR : A banka SI56 0510 0801 5093 289.

 

SEZNAM ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA PD CELJE-MATICA,

Izvoljeni na Občnem zboru 14.02.2023

 

1.

Brane Povše

predsednik društva PD Celje Matica  

 

2.

Jernej Gračner

načelnik športno plezalnega odseka    

3.

Domen Višnar

načelnik mladinskega odseka    

4.

Tone Žagar

načelnik odseka markacistov

   

5.

Peter Oblak

načelnik vodniškega odseka

   

6.

Sašo Sotlar

načelnik alpinističnega odseka

 

 

7.

Aleš Zorko

pomočnik gospodarja  

 

8.

Gregor Majer gospodar  

 

9.

Matjaž Hedžet koordinator izgradnje in vzdrževanja objektov    

10.

David Teržan

pravne zadeve

   

11.

Marko Es

koordinator odsekov

 

 

12.

Polona Kotnik

stiki z javnostjo    

13.

Špela Povše

skrbnica digitalnih medijev

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 


 

NADZORNI ODBOR:

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

 • Beno Karner                
 • Meta Meh
 • Jože Zupan
 • Zdravko Polutnik

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

ČLANI ČASTNEGA SODIŠČA:

 • KODRE JOŽE                                   
 • KOVAČIČ MAJDA                                
 • PRIMC DARJA

 

 

 

 

 

NAMEN, NALOGE IN CILJI DRUŠTVA


Namen, naloge in cilji društva so, da v skladu s častnim kodeksom planincev:

 • navaja člane društva, zlasti mladino, k aktivnemu delovanju v naravi,
 • vzgaja občane v skromnosti, prijateljstvu, disciplini, pogumu,
 • prizadeva za sožitje, medsebojno sodelovanje, spoznavanje,
 • ustvarja pogoje in možnosti za gibanje in bivanje v naravi, predvsem v gorah,
 • goji in razvija slovensko planinsko izročilo in planinske običaje,
 • približuje, s sredstvi obveščanja, naravne lepote, zanimivosti planinskih predelov in življenja v gorah,
 • sodeluje pri prostorskem načrtovanju, urejanju prostora in varstvu narave,
 • skrbi za varnost planincev v gorah in drugih naravnih okoljih,
 • vzpodbuja planinske in alpinistične odprave v tuja gorstva in nudi pomoč tujim planincem,
 • seznanja in nabavlja za svoje člane planinsko literaturo,
 • skrbi za nabavljanje in vzdrževanje planinske in alpinistične opreme.

 

 

DEJAVNOSTI DRUŠTVA

 • organiziranje in izvajanje planinske, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti;
 • organiziranje izletov, pohodov,vzponov, srečanj, orientacijskih tekmovanj, taborjenj in drugih oblik planinskega delovanja;
 • vzgajanje in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja;
 • reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah;
 • organiziranje planinskih skupin v podjetjih, ustanovah in krajih;
 • skrb za varstvo narave in zdravega človekovega okolja;
 • gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih objektov;
 • gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti;
 • opravljanje gospodarskih dejavnosti;
 • opravljanje gostinskih storitev;
 • izdajanje strokovne in druge planinske literature in založništvo;
 • vodenje seznama članov društva;
 • zbiranje in hranjenje predmetov, daril, priznanj in dokumentacijskega gradiva, ki se nanaša na društveno in planinsko izročilo;
 • opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti